Disclaimer

 

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  – gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  – u: de gebruiker/ bezoeker van deze website;
  – de content: alle op deze website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door de pagina respectievelijk website te gebruiken stemt u in met de inhoud van deze disclaimer.
 3. Pure Air Nederland BV heeft de content van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Pure Air Nederland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden dan wel andere informatie van het getoonde of gebruikmaking van de website van Pure Air Nederland BV.
 4. Pure Air Nederland BV  is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Pure Air Nederland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en), en/of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden en/of het daarbij overbrengen van virussen.
 6. Pure Air Nederland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. Pure Air Nederland BV behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, goede zeden, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Pure Air Nederland BV.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 8. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Pure Air Nederland BV te worden verzocht.
 9. De inhoud van de disclaimer kan op ieder moment eenzijdig door Pure Air Nederland BV worden gewijzigd, zonder dat daaruit enige vorm van aansprakelijkheid jegens derden/gebruikers kan voortvloeien.